Osallistuminen

Leikkuuvara ja sen käyttö

Leikkuuvara (engl. bleed) voi olla aloitteleville piirtäjille uusi käsite. Se tarkoittaa varoaluetta, jonka kohdalta sivut leikataan painossa. Mikä tahansa leikkuuvaralla oleva voi näkyä sivun reunoissa, mutta se voi myös olla näkymättä.

Oletetaan vaikka, että haluat lopullisen printatun kuvan näyttävän tuolta oikealla olevalta kuvalta (se suurenee klikkaamalla). Kuva on A4-kokoinen ja sivun alareunassa on sekä vauhtiviivoja että harmaa alue, jotka molemmat ulottuvat ihan sivun reunaan asti. Juuri näiden takia pitää käyttää leikkuuvaroja. Seuraavaksi selitän miksi.

Jos vain otat sivun kokoisen paperin ja piirrät sen reunaan asti, piirroksesta puuttuvat ne tarvittavat leikkuuvarat. Kun se painetaan, viivat eivät välttämättä ulotu enää reunaan asti. Painokone nimittäin leikkaa sivut A4-paperia suuremmasta paperista, eikä se välttämättä aina osu millilleen kohdalleen. Jos painokone leikkaa sivun pari milliä liian alhaalta, lopputulos on kuin vasemmanpuoleisessa kuvassa. Jos katsot sivun alareunaa tarkkaan, huomaat, että vauhtiviivojen ja harmaan alueen alapuolella on valkoinen raita.

Tuommoisten ikävien raitojen ilmaantumisen voi estää sillä, että piirtää sarjakuvan vähän isommalle paperille (esim. A3) ja piirtää sen reunoihin vähän ylimääräistä. Jatkaa vauhtiviivoja vähän pidemmälle ja lisää vähän ylimääräistä harmaata väriä alareunaan. Näin viivat ja harmaa alue eivät lopu kesken, vaikka painokone leikkaisikin muuutaman millin liian alhaalta. Tätä varoaluetta kutsutaan sitten siksi leikkuuvaraksi.

Oikealla olevassa kolmannessa kuvassa on nyt sivu, jossa on käytetty myös leikkuuvaroja. Lopullisen sivun reuna menee siitä kohdin, missä punainen viiva on, ainakin suunnitelman mukaan. Vauhtiviivat ja alareunan harmaa alue on kuitenkin molemmat piirretty reippaasti sen ulkopuolelle: jos painokone siis leikkaa hiukan ohitse suunnitellusta viivasta niin kuva ei silti lopu kesken. Kone voi leikata useammankin millin vinoon alareunasta, mutta sinne ei silti tule valkoista raitaa pilaamaan kuvaa.

Sivua tehdessä pitää kuitenkin huomioida, että leikkuuvaralla ei voi olla mitään niin tärkeää, että sitä ei voisi leikata pois. Kaikki tärkeä informaatio pitää olla sivun reunojen sisällä. Puhe, ääniefektit, hahmojen kasvot ja muut tärkeät osat pitää piirtää reippaasti sivun reunojen sisäpuolelle. Siten voi olla varma, että ne näkyvät sivulla.